Autisme en Holding    
Inleiding
- Wat kunt U op deze site vinden?
- Wat houdt de Holding Therapie in?
- Spel als signaal - kort
Probleembabies
- Herkennen en behandelen
- De normale baby
- Sterke gehechtheid
- De prikkelbare baby
- De gespannen baby
- De passieve baby
- Preventie
Autisme en Holding
- Holding- of Omarmingstherapie
- Fonsje
- Steven
- Elly
- Invloed geboorte
- Ogencontact
- Keesje
- Petertje
- Victor
- Theo
- Lichamelijke oorzaak
- Dr. Sickesz
Speltherapie
- Jopje
- Betty
- Jack
- Nettie
Literatuurlijst
Printversies
Engelstalig
  Inleiding
 
 


Wat kunt U op deze site vinden?Deze site handelt over autisme bij baby’s en (jonge) kinderen en een mogelijke behandeling van hun stoornis; en daarnaast over de behandeling van normale kinderen met neurotische symptomen door middel van speltherapie.


1: Op deze site vind U als eerste een hoofdstuk over autistische (jonge) kinderen en hun behandeling door middel van de Holdingtherapie. Diverse patiëntjes en hun behandeling met het behaalde resultaat worden genoemd. Alle genoemde theorieën en hun toepassingen zijn gebaseerd op publicaties van dr. Jo Stades-Veth (Amsterdam 1912 - ) en anderen.


Effectieve potentie supplement


2: In hoofdstuk 2 wordt de behandeling van normale kinderen met neurotische klachten aan de hand van diverse voorbeelden van patiëntjes door middel van speltherapie uit de doeken gedaan. Er is van de meeste patiënten een follow up na vele jaren te vinden waarin staat is hoe het hen is vergaan en wat het effect van hun behandeling in de speelkamer op hun leven is geweest.


U kunt in de zijbalk de diverse hoofdstukken en onderhoofdstukjes aanklikken waardoor U niet alles behoeft te lezen, maar de meest interessante delen ook apart kunt bekijken.

Eveneens kunt U een aantal werken downloaden (zie Printversies) om af te drukken, o.a.

  • Boekje Autisme - verbroken symbiose (rtf)
  • Boekje Spel als signaal (Engelstalig, doc)
  • Boekje Spel als signaal (Nederlandstalig, rtf)

Vivese Senso Duo

Bijgevoegd is een verkorte literatuurlijst. Een deel van deze boeken is nog verkrijgbaar en anders te vinden in diverse bibliotheken. Een complete literatuurlijst is te vinden in het boekje: “Autisme / verbroken symbiose” (Mw. dr. Jo Stades-Veth 1984)


Hetgeen U op deze site vindt mag voor privé gebruik vermenigvuldigd worden.
 


Wat houdt de Holding Therapie in?Het Volhardend Omarmen is een therapie waarmee ouders zelf, liefst onder begeleiding, vooral jonge autistische kinderen kunnen bevrijden van hun panische angst voor contact met mensen, zelfs met hun ouders. De verkillende ongenaakbaarheid, eenzaamheid en eenzelvigheid van vele autistische kinderen, ook van een zich steeds van moeder afwendende huil-baby's, kan door de ouders zelf doorbroken worden d.m.v. de therapie van Volhardend Omarmen of Intensief Koesteren van het kind, liefst op schoot bij moeder, gesteund door vader (alleen door moeder of vader blijkt echter ook vaak zeer succesvol). Het is inderdaad, vooral de eerste keer, een vermoeiende, maar in verhouding tot de ernst van de stoornis, eigenlijk een kort durende krachtmeting (1 à 2 uur). De resultaten echter kunnen bij sommige autistische kinderen verbazingwekkend zijn. Tot het gebruikelijke dagelijks geven van een poosje van dit intense, veilige lichaams- en praatcontact, op schoot of voor het slapen gaan, door de ouders, of door een van hen, was men eerder nooit gekomen met het 'afwijzende', 'door je heen kijkende' autistische kindje. Herwonnen door het Volhardend Omarmen wordt het tot een vaste dagelijkse ceremonie, waarnaar elk kind verlangt.

Vooral in Nederland weten ouders van autistische kinderen meestal niet dat deze succesvolle, natuurlijke therapie al meer dan 35 jaar gebruikt wordt in het buitenland. Zelfs professionals worden vrijwel nooit op de hoogte gesteld, deels uit onwetendheid, deels uit ongeloof. Dit is vooral het geval bij veel wetenschappers en medici, hoewel zij veelal de boeken en behandelingsverslagen hierover niet gezien hebben.